Wie staat er achter Simon & Odil?

Het Simon & Odil project is op basis van een initieel idee van Christian Salez ontstaan uit een kruisbestuiving tussen de medische wereld en het bedrijfsleven. De drijvende kracht achter Simon & Odil is de vzw 4Kids die begeesterd wordt door 3 bestuurders, Philip Maes, Tom De Bruyckere en Christian Salez.
Daarnaast geniet het project de steun van tal van vrijwilligers en medewerkers.

Op 15 februari 2010 is Gert Verschueren, mede-oprichter en bezieler van de vzw 4Kids van ons heen gegaan. We zullen ons blijven herinneren als een dierbare vriend en inspirerende collega.
 
De vzw 4kids functioneert volgens een eenvoudig en duidelijk charter.

De vzw 4 Kids:

  • heeft als missie de communicatieleemte bij langdurige zieke kinderen en hun omgeving op te vangen door op een ethisch verantwoorde manier, professionele en innovatieve interactieve middelen aan te wenden die bijdragen tot een betere informatie en communicatie en dus tot de levenskwaliteit.
  •  houdt minstens één keer per jaar een algemene vergadering waarop ook alle structurele partners worden uitgenodigd en waarbij de operationele, strategische, ethische en financiële stand van zaken wordt gedeeld. 
  • houdt minstens één keer per jaar een algemene vergadering waarop ook alle structurele partners worden uitgenodigd en waarbij de operationele, strategische, ethische en financiële stand van zaken wordt gedeeld.
  • heeft een geneesheer in de Raad van Bestuur, die instaat voor het verantwoorde medische en ethische luik.
  • engageert zich om zich niet te verbinden met merken, activiteiten of producten die de kinderen en hun omgeving op de één of de andere manier schade kunnen berokkenen.
  • werkt samen met de Koning Boudewijnstichting in haar fondsenbeheer.

Nieuwsbrief