Gebruiksvoorwaarden Simon & Odil-website

1. Algemeen
Bedankt voor je bezoek aan de Simon & Odil-site. Deze website werd tot stand gebracht door de vzw 4 Kids met de volgende contactgegevens:

Alle informatie op deze website mag je gebruiken. Alleen vragen we dat je je daarbij aan de volgende regels houdt.


2. Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op de Simon & Odil-site staat, wordt beschermd door het "auteursrecht". Het auteursrecht beschermt de mensen die teksten, foto's of afbeeldingen maken. Je mag dus niet zomaar jouw naam onder het werk van iemand anders zetten en zeggen dat het van jou is.
De belangrijkste regel uit dat hele auteursrecht zegt dat je, vooraleer je een tekst / foto / afbeelding kan gebruiken, altijd eerst de toestemming moet vragen aan de maker ervan. Maar dan zouden we dus niets mogen gebruiken. Gelukkig is er een uitzondering in het auteursrecht, die zegt dat je teksten of prentjes van de Simon & Odil website mag halen, zonder het eerst te vragen, als je die alleen voor jezelf gebruikt. Wil je dus bijvoorbeeld een tekening downloaden of een verhaaltje printen, voor je eigen plezier, dan mag dat. Maar er kopieën van maken of ze voor andere doelen gebruiken, dat is verboden.
Nog iets dat je moet weten: sommige namen op deze website zijn merken. En merken mag je niet gebruiken. Je mag dus bijvoorbeeld geen liedje schrijven en het "Decofun" of "De Eenhoorn" noemen.
Je mag ook niets op de Simon & Odil laten plaatsen dat niet door jou gemaakt is. Wat dus bijvoorbeeld niet mag, is een verhaaltje kopiëren uit een boek, ons een briefje sturen waarin je vertelt dat je dat zelf geschreven hebt en ons vragen of we het op de website willen plaatsen. Doe je dat toch en wordt de vzw 4 Kids daarvoor gecontacteerd, dan zal die jou daarvoor aanspreken.
 
3. Aanbrengen van een link naar de Simon & Odil-website
Je mag op je eigen website een link aanbrengen naar de hoofdpagina van de Simon & Odil-website. De Simon & Odil website moet dan wel openen in een nieuw scherm en de surfer moet duidelijk zien dat hij op www.simonodil.com is beland. 
Wil je een link aanbrengen naar een specifieke pagina op de Simon & Odil - site, dan moet je eerst de toestemming vragen aan de webmaster van Simon & Odil (contact@simonodil.com of vzw 4 Kids, Boniverlei 15, 2650 Edegem).
 

4. Links naar andere websites van de partners van Simon & Odil
Soms kun je van de Simon & Odil-site naar een andere site. Ook daar gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden als bij Simon & Odil, ook al zijn ze daar misschien op een andere manier verwoord. Je moet ook letten op de specifieke voorwaarden van elke site.
Het is altijd de bedoeling van Simon & Odil om je nuttige informatie aan te reiken. Simon & Odil en vzw 4 Kids zijn echter niet verantwoordelijk indien deze sites (van personen of structuren die geen deel uitmaken van vzw 4 Kids) toch foutieve inlichtingen bevatten of op één of andere manier storen.


5. Verplichtingen bij het gebruik van de Simon & Odil website
Wanneer je de website van Simon & Odil gebruikt, moet je zeker rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • je mag de website enkel gebruiken waarvoor deze is bedoeld en je moet hierbij deze gebruiksvoorwaarden naleven
  • 
je mag de goede werking van de website niet (proberen te) belemmeren en de infrastructuur van de website niet op een overdreven wijze belasten
  • 
je mag de website niet gebruiken om bijvoorbeeld leugens te verspreiden over andere kinderen, het ziekenhuis en Simon & Odil of om deze te kwetsen.

Wanneer je deze voorwaarden niet nakomt, dan is het mogelijk dat je niet langer toegang krijgt tot het geheel of een gedeelte van de Simon & Odil website.
 
6. Verplichtingen wanneer je meedoet aan een chat op Simon & Odil
Je kunt alleen deelnemen aan de chatsessies van Simon & Odil nadat je een login en paswoord hebt ontvangen van Simon & Odil. Deze kun je aanvragen in de ziekenhuizen die aangesloten zijn bij Simon & Odil.
Chatten op de Simon & Odil–website betekent echter niet dat je zomaar alles kunt zeggen. Deze dingen kunnen bijvoorbeeld niet:

  • uitspraken die andere chatters in verlegenheid brengen
  • uitspraken die discriminerend zijn
  • uitspraken die kwetsend zijn
  • uitspraken die andere mensen beledigen.

Doe je tijdens een chat toch een uitspraak uit het lijstje hierboven, dan mag Simon & Odil beslissen jouw uitspraak niet op te nemen. Blijf je zo'n uitspraken sturen, ook nadat Simon & Odil je verwittigd heeft, dan mag Simon & Odil je uit de chatgroep gooien. 
Wordt Simon & Odil of vzw 4 Kids gecontacteerd omwille van jouw uitspraken, dan zullen zij jou daarvoor aanspreken en ben jij verantwoordelijk.
Simon & Odil vraagt ook geen naam, mailadres, GSM-nummer, … door te geven voor een chat. Doe je dat toch, dan kun je uit de chatgroep worden geweerd.
Heb je problemen gehad tijdens een chat? Dan mag je dat altijd doorgeven aan contact@simonodil.com.


7. Aansprakelijkheid van Simon & Odil
Vooraleer iets op de Simon & Odil-site komt, is daar hard over nagedacht. Simon & Odil wil echt zeker zijn dat alles wat op de site komt juist én volledig is. Staat er toch iets op de website dat niet helemaal juist is, dan vinden we dat heel jammer, maar dan is Simon & Odil daar niet verantwoordelijk voor.
Simon & Odil doet haar best om de Simon & Odil-site steeds voor jou beschikbaar te maken en om foutjes in de werking van de website te beperken. Toch kan Simon & Odil niet beloven dat er dingen gebeuren waardoor de website niet meer bezocht kan worden (bijvoorbeeld doordat een virus wordt binnengebracht). Simon & Odil zijn dan ook niet verantwoordelijk voor deze gebeurtenissen waardoor je de website (tijdelijk) niet meer kan gebruiken.
Ook kan Simon & Odil de toegang tot de website soms onderbreken om de Simon & Odil-site aan te passen of te verbeteren.
 

8. Verkopen van producten
Van Simon & Odil kun je boeken, knuffels en decoratiemateriaal kopen. Alle opbrengsten van de verkoop gaan naar het Simon & Odil-project: zoveel mogelijk langdurig zieke kinderen en hun omgeving bereiken en het taboe rond het langdurig ziek zijn een beetje doorbreken. Er wordt gestreefd naar de beste materialen en over alles is veel nagedacht. Staat er toch iets in de boeken dat niet helemaal juist is of is er toch een probleem met één van de producten, dan spijt ons dat verschrikkelijk, maar dan is Simon & Odil daar niet verantwoordelijk voor. Alle betalingen en leveringen worden afzonderlijk afgesproken per mail; die mail geldt dan als overeenkomst voor alle praktische zaken alvorens het product wordt geleverd.


9. Bescherming van je persoonlijke gegevens 


We besteden de grootste zorg aan de bescherming van je persoonlijke gegevens die je aan meedeelt aan Simon & Odil. Je vindt hier een link naar onze Privacyverklaring.
 
Simon & Odil is een geregistreerd merk van vzw 4 Kids. - Alle rechten voorbehouden.

Nieuwsbrief