Missie en doelstellingen

De vzw 4 Kids, de organisatie achter Simon & Odil,  heeft als missie om de communicatieleemte bij langdurig zieke kinderen en hun omgeving op te vangen door op een ethisch verantwoorde manier innovatieve en interactieve middelen aan te wenden die bijdragen tot de levenskwaliteit.

De doelstellingen van het project zijn drievoudig:

  • Het isolement van langdurig zieke kinderen, thuis en in het ziekenhuis, doorbreken.
  • De zorgen en angsten van ouders en kinderen verlichten.
  • Het taboe dat er nog steeds hangt rond ‘erg ziek’ zijn – kanker, aids, mucoviscidose, brandwonden,... doorbreken.

Nieuwsbrief