Wat is de stand van zaken?

Op zeven jaar tijd is er veel vooruitgang geboekt op verschillende fronten:

Het project Simon & Odil werd inmiddels erkend en wordt bijgevolg ten volle gesteund door de Koning Boudewijnstichting. Alle stortingen van particulieren, bedrijven en organisaties - ten voordele van het project – worden gestort op een rekening van de Koning Boudewijnstichting. Zij leveren een fiscaal attest voor bedragen boven de 30 euro.

In samenwerking met Microsoft, één van onze structurele sponsors, werd een nieuwe website ontwikkeld en een ziekenhuis-extranet dat enkel toegankelijk is voor de zieke kinderen, ouders en medische wereld. Dit nieuwe platform laat ons toe de website eenvoudig te actualiseren en te beheren, bovendien werden er een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd, zowel in het informatieve als in het communicatieluik.
 
Na de lancering van de pilootsite in 2001 was er al spoedig één campus operationeel, met name AZM Campus Paola Kinderziekenhuis. De kamers werden uitgerust met een PC en internetaansluiting, waardoor de kinderen toegang kregen tot het communicatieplatform. Vervolgens werden contacten gelegd met de UZ kinderziekenhuizen van Leuven, Brussel en Gent en werd er een stuurgroep gevormd met de hoofdartsen om de roll-out in de ziekenhuizen te organiseren. Ook de Franstalige ziekenhuizen werden mee in het project opgenomen. In 2007 werd www.simonodil.com door meer dan 172.000 kinderen bezocht die elk gemiddeld 20 minuten geboeid bleven door de wereld van Simon & Odil.

Eind 2006 werd door de vzw 4 Kids en Uitgeverij Averbode, met de steun van de Fortis Foundation, een educatieve schoolkoffer ontwikkeld. Deze didactische koffer voor kinderen van 5 tot 12 jaar wordt gratis verspreid naar alle leerkrachten in België die er naar vragen en kan gebruikt worden wanneer een klas geconfronteerd wordt met een langdurig of chronisch ziek kind (of de broer of zus van iemand in de klas). Intussen werden 3000 schoolkoffers in de Belgische scholen verdeeld.

Sinds 2007 zijn op www.simonodil.com gratis receptenfiches te downloaden. Deze fiches bevatten lekkere recepten die helpen bij heel wat aandoeningen en ziektes. In datzelfde jaar bracht Marijke Umans Simon & Odil tot leven in een theatertoer. Marijke werkte een speelse voorstelling uit gebaseerd op het boek ‘Schots en Scheef’. Ze bezocht hiermee de verschillende kinderziekenhuizen doorheen heel België om er voor de kinderen een voorstelling te geven.

In 2008 werd in samenwerking met de Vlaamse Liga tegen kanker een Brussendag georganiseerd in Bobbejaanland voor alle broers en zussen van zieke kinderen.

Nieuwsbrief