Pistes voor een partnership

  • Financiële steun
  • Aankoop/ontwikkeling producten
  • Bijdragen tot verhoogde notoriëteit

 
Als tegenprestatie kunnen we instaan voor :

  • Fiscaal attest voor financiële bijdragen (Koning Boudewijnstichting)
  • Opname van partner in communicatie, op de website of gelinkt aan het product

 
In functie van de samenwerking kan dit verder op maat afgesproken worden.
 
Contact
Dr. Philip Maes                                          Tom De Bruyckere
Gsm: 0478 98 06 99                                 Gsm: 0476 451 503
maes.philip@skynet.be                            tom@mindshake.be
 

Nieuwsbrief