Koning Boudewijnstichting

De levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren
De Koning Boudewijnstichting: is een onafhankelijke en pluralistische stichting van openbaar nut werd opgericht in 1976 op vraag van Koning Boudewijn, naar aanleiding van de 25ste verjaardag van zijn troonsbestijging spendeert jaarlijks zo'n 38 miljoen euro.
Vier kernprogramma's
De komende jaren concentreren we onze inspanningen vooral op vier programma's: 'Sociale rechtvaardigheid': steunt projecten die kwetsbare of gediscrimineerde mensen meer autonomie geven 'Burgersamenleving': stimuleert het engagement van burgers en helpt het verenigingsleven versterken 'Governance': betrekt burgers nauwer bij beslissingen over de manier waarop goederen en diensten worden geproduceerd en geconsumeerd, en bij de evoluties in de medische wetenschappen 'Fondsen & Eigentijdse filantropie': moedigt moderne vormen van vrijgevigheid aan. En verder: 'Structurele en Specifieke initiatieven', zo b.v. een project voor de herinrichting van de Europese wijk in Brussel, de ondersteuning van Child Focus en een structureel partnerschap met het European Policy Centre. Alle programma's besteden bijzondere aandacht aan culturele verscheidenheid en aan een evenwichtige man-vrouwbenadering.
Een combinatie van werkmethodes
Om onze doelstelling te realiseren, combineren we verschillende werkmethodes: we steunen projecten van derden we organiseren studiedagen en rondetafels met experts en burgers we zetten denkgroepen op rond actuele en toekomstige thema's we brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel informatie die we vergaard hebben via projectoproepen, studiedagen, denkgroepen,... bundelen we in (gratis) publicaties en rapporten. De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting in België we zijn actief op lokaal, regionaal, federaal, Europees en internationaal niveau we benutten het feit dat we gehuisvest zijn in Brussel, de hoofdstad van Europa, van België en van de twee grote Gemeenschappen van ons land.
Waarom wij dit project ondersteunen
Tal van verenigingen, lokale gemeenschappen of organisaties die rechtstreeks met maatschappelijke problemen worden geconfronteerd, willen actief bijdragen tot het bewerkstelligen van duurzame veranderingen binnen de samenleving. Zij kunnen vaak rekenen op de steun en hulp van personen of bedrijven die hen via schenkingen de nodige middelen bezorgen om hun doelstellingen te verwezenlijken. Die schenkers en sponsors verlenen bij voorkeur steun aan projecten die de nodige garanties bieden qua niveau en doeltreffendheid.

De Koning Boudewijnstichting heeft zowel oog voor de reële behoeften van projecten die door de burgersamenleving worden gedragen als voor de wens van de schenkers om bij de projecten zelf betrokken te worden. De Stichting tracht eveneens de solidariteit te stimuleren en wil instrumenten ontwikkelen die ervoor zorgen dat vrijgevigheid, via een hefboomeffect, tot een billijker samenleving leidt.

De Stichting wil in het bijzonder al degenen helpen die een vernieuwend initiatief op gang brengen dat het algemeen belang dient. Om de nodige fondsen trachten te verzamelen kan men een projectrekening in de schoot van de Koning Boudewijnstichting openen. Een projectrekening biedt geen directe financiële steun maar geeft de mogelijkheid, indien het dossier aanvaard wordt door het Comité, fiscale attesten te leveren aan de schenkers.

Giften op onze rekening 000-0000004-04 zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 30 euro.

Telefoonnummer: 
+32-2-511 18 40
E-mailadres: 
info@kbs-frb.be

Nieuwsbrief